halloween

Halloween – historie a návrat k dávným kořenům

Halloween, slavnostní doba strašidel, duchů a kostýmů, se dnes slaví po celém světě, ale jeho původní historie sahá do hluboké minulosti a má kořeny v různých kulturách. Rozhodně nejde o americký svátek, jak si mnoho lidí myslí. Přestože dnešní oslavy Halloweenu vypadají jako moderní a komerční záležitost, jedná se o tradici, která se vyvíjela po celá staletí.

Keltové a Samhain

Historie Halloweenu sahá až k dávným Keltům, kteří žili v oblasti, která dnes zahrnuje Irsko, Skotsko a Severní Anglii. Pro Keltský lid bylo Samhain (vyslovováno „sow-in“) jedním z nejdůležitějších svátků roku. Samhain připadá na konec října a začátek listopadu a slavil se jako doba, kdy se rozplynula brána mezi světem živých a světem mrtvých.

V tento čas Keltové věřili, že duchové zemřelých se mohou vrátit na Zemi, a proto se oblékali do kostýmů, aby se jim podobali, a rozsvěcovali ohně, aby odplašili zlé duchy. Samhain byl také doba sklizně a přípravy na zimní období.

halloween

Křesťanská adaptace a vznik Halloweenu

S příchodem křesťanství do Keltských oblastí byly oslavy Samhain přetvořeny na křesťanský svátek známý jako All Saints‘ Day (Svátek všech svatých) nebo Dušičky, který připadá na 1. listopadu. Samhain se tak stále více stával spojeným s předvečerem této křesťanské slavnosti, a tak vzniklo slovo „Halloween,“ což je zkrácenina anglického „All Hallows‘ Eve“ (Předvečer Svátku všech svatých).

Emigrace do Ameriky

V průběhu 19. století přišli irští a skotští imigranti do Ameriky a přinesli si s sebou své halloweenské tradice. A to včetně All Hallows‘ Eve. V USA se Halloween začal stále více rozvíjet jako zábavný svátek pro děti, kde nechybí akce jako vyřezávání dýní nebo hledání pokladů ve formě cukroví. Také začaly objevovat první kostýmy a masky.

halloween a samhain

Moderní Halloween

V průběhu 20. století se Halloween stával stále populárnějším a rozšířil se po celém světě. Postupem času se tradice rozrostla o „trick or thtreat“, což znamená neplecha nebo odměna (většinou ve formě sladkostí). Děti se převléknou do kostýmu a chodí od domu k domu. Tady dostanou odměnu ve formě sladkostí nebo drobných dárků. A pokud ne, mohou provést neplechu. A to ještě víc zvýšilo atraktivitu tohoto podzimního svátku u mladších generací.

Dnes je Halloween významným obchodním a zábavním svátkem. Má mnoho podob a lidé ho oslavují po celém světě. Každý trochu odlišně. Lidé se oblékají do různých kostýmů, vyrábějí vyřezávané dýně a zdobí své domy strašidelnými dekoracemi. Nechybí halloweenské pohoštění nebo taneční party. Je to čas, kdy můžeme vzpomenout na historii Halloweenu a jeho kořeny v dávných kulturách, zatímco se zároveň bavíme ve společnosti přátel a rodiny.

Napsat komentář